Länkar – Linkit

Finska Bassetklubben – Suomen bassetkero https://suomenbassetkerho.com/

Finlands bruksbasset rf – Suomen Käyttöbassetit ry https://kayttobassetit.kotisivukone.com/

Finlands kennelklubb – Suomen Kennelliitto https://www.kennelliitto.fi/sv

Finlands avels/stamtavla system – Suomen jalostusjärjestelmä https://www.kennelliitto.fi/sv

Svenska bassetklubben – Ruotsin bassetkerho https://sbak.se/

Svensk hunddata – Ruotsin koirajalostusjärjestelmä https://hundar.skk.se/hunddata/

DRAJ-tävlingar & regler för spårtävlingar – DRAJ-kilpailukalenteri & DRAJ-kilpailusäännöt http://www.dreeveri.fi/